Domov pro seniory Oddělení se zvláštním režimem Odlehčovací služba

Naši sponzoři

 

 

 

HISTORIE DOMOVA

 

 

Od Útulného Domova osamělých žen k Domovu seniorů

 

Zakladatelé Domova patří k významným osobnostem české prvorepublikové politiky a kultury.
Lze připomenout tehdejší poslankyni Národního shromáždění a zároveň první ředitelku ústavu
paní Elišku Purkyňovou, dále spisovatelku Elišku Krásnohorskou, spisovatelku a sběratelku
staropražských pověstí paní Popelku Biliánovou a v neposlední řadě tehdejšího premiéra Dr. Kramáře.

Historie našeho Domova seniorů, který byl založen jako nezisková družstevně charitativní organizace
pod názvem Útulný domov osamělým ženám, se zrodila v Ústředním spolku českých žen v roce 1922,
kdy po první světové válce město Praha bojovalo s velkým nedostatkem bytů. Členky spolku pod vedením Elišky Purkyňové se pak zásadně zasadily o to, aby se myšlenka proměnila v realitu.


Díky vlivu doktora Kramáře byl získán na obci Pražské vhodný pozemek při silnici Velvarská (dnešní Evropská ulice). Roku 1923 započala stavba v ulici Šolínově. Celý objekt byl tvořen třemi domy, které byly vnitřně propojeny. Dům čp 1 a 3 navrhla architekta Petříková, dům čp 5 je vystavěn podle plánů architekta Miroslava Purkyněho, syna Elišky Purkyňové. Slavnostní otevření "Útulného Domova osamělým ženám" se uskutečnilo 28. září 1924 za přítomnosti mnoha vzácných hostů a příznivců.

 

Pozemky v Sadové ulici (dnešní Thákurova ulice) byly zakoupeny od velkostatku Starých Dejvic, náležejících hlavnímu městu. Projektantem domů čp 4, 8, 10 a 12 byl opět architekt Miroslav Purkyně. Stavba započala v roce 1927, domy byly dokončeny v letech 1931 - 1932.

 

V roce 1951 schválila valná hromada vstup družstva do organizace "Ústřední lidové bytové družstvo v Praze v Bolzanově ulici". Národní výbor změnil Útulný Domov osamělým ženám v Domov důchodců. Původní obyvatelky se proti tomuto rozhodnutí bouřily, ale vydobyly si pouze právo dožít v objektech dle starého uspořádání.

 

Dnešní Domov seniorů Elišky Purkyňové se sídlem v Šolínově a Thákurově ulici se do roku 2013 nacházel ve stejných prostorách v jakých dříve sídlil Útulný Domov osamělým ženám. V roce 2013 se změnilo sídlo Domova a všichni obyvatelé se přestěhovali z objektu v Šolínově ulici do nově postaveného objektu Eliška v ulici Cvičebná v Břevnově.
Objekt v ulici Thákurova zůstal zachován.


 

 

2009, Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6; Tel.č. 224 317 329; E-mail: info@dsepurkynove.cz; IČ 7087 5316
webdesign a správa webu Jaroslav Štěpánek