Domov pro seniory Oddělení se zvláštním režimem Odlehčovací služba

Naši sponzoři

 

 

Výroční zprávy

2012

2011

2010

2009

2008

2007

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI NA NĚ

 

Otázky ohledně přijetí do DpsEP

 

Čekací lhůta pro přijetí do Domova pro seniory

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak dlouhá je čekací doba pro přijetí do vašeho domova důchodců.

Na Vaši otázku neexistuje konkrétní odpověď. Momentálně je kapacita Domova zcela zaplněna a v evidenci máme přes 1000 žádostí o umístění. Žádost o umístění do Domova může podat každý, komu byl přiznán starobní důchod a má nějaká další sociální či zdravotní omezení, což může být v době, kdy je ještě částečně soběstačný. Při posuzování žádosti o přijetí se přihlíží k individuální sociální situaci klienta, jeho věku a zdravotnímu stavu. I když je chvályhodné, že lidé začínají uvažovat o umístění starých rodičů či prarodičů do domova až v okamžiku, kdy už sami mají pocit, že se o ně nemohou dobře postarat, z hlediska praktického je to už pozdě. Proto v okamžiku, kdy seniora začne jeho zdravotní stav omezovat v běžných denních činnostech, je čas myslet na podání žádosti o umístění do Domova.Více informací o žádosti, jejím posuzování a vyřizování vám poskytne osobně i telefonicky v úředních dnech kancelář vyřizující žádosti.

 

Příspěvek na péči

Co je příspěvek na péči?

Příspěvek na péči je poskytován osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci.

Nárok na příspěvek má osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti.
O příspěvku rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Více viz.: Sbírka zákonů - Zákon. 108/2006 Sb., o sociálních službách

 

Změny dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách s účinností od 1.1.2007

Na základě nového zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách s účinností od 1.1.2007 došlo k zásadním změnám spojených s poskytováním sociálních služeb - v našem případě - v domově pro seniory.

Jednou z novinek je, že žadatelé o přijetí jednají přímo s konkrétním sociálním zařízením, tzn., že zájemci o přijetí do našeho Domova si žádost o přijetí vyzvednou i podají přímo u nás. Dále se při sjednávání sociální služby uplatňuje smluvní princip, tzn., že s každým novým klientem uzavíráme smlouvu o poskytování sociálních služeb v našem sociálním zařízení.

 

Alternativy k službě "Domov pro seniory"

Jaké nabízíte alternativy k pobytové službě v domově pro seniory, pokud moji prarodiče nesplňují kritéria pro přijetí?

Pokud je potřeba, aby starý člověk nebyl doma bez dozoru, nebo jenom sám v čase, kdy jste v zaměstnání, je možné využít služeb Denního stacionáře DpsEP. Tato služba je určena seniorům, kteří jsou z větší části samostatní, především bez větších fyzických a psychických handicapů, kteří se během pracovního dne cítí osaměle a nejistě, potřebují péči okolí a dohled nad denním režimem. Ve všední dny v době od 7.00 do 17.00 zde mají naši klienti zajištěnu společnost vrstevníků, zajímavý program a stravu.

Pro rodiny trvale pečující o starého člověka je určena Odlehčovací službu DpsEP. Jedná se o krátkodobý pobyt seniora v Domově (max. 3 měsíce), který mu zajistí péči v době nepřítomnosti pečovatele ať už z důvodů vážných jako je jeho onemocnění, opravy a rekonstrukce bytu, kde senior pobývá, neodkladné pracovní povinnosti pečovatele mimo domov, ale i z důvodu zasloužené dovolené na zotavenou.

Pokud Vaši situaci naše služby neřeší, zde naleznete další služby mimo DpsEP.

 

Otázky ohledně pobytu v DpsEP

 

Trvalé bydliště v domově pro seniory

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak je to s trvalým bydlištěm při umístění do Vašeho domova. Je možné, aby měl občan trvalé bydliště u vás?

Dobrý den, uživatel našich služeb, který u nás bydlí, si může přehlásit trvalé bydliště na naši adresu.

 

Otázky ohledně poskytovaných informací

 

Máte v DSEP stavoven Sazebník úhrad za poskytnutí informací pokud jsou vyžádány dle č. zák. 106/1999Sb.?

Ano, sazebník si můžete otevřít ZDE.

 

Otázky ohledně pomoci DpsEP

 

Dobrovolnictví

Dobrý den, už delší dobu přemýšlím o tom, že bych se stala dobrovolnicí ve vašem domově důchodců. Strašně ráda bych udělala lidem v domově radost, ale jsme studentka, a tak mám málo času.Chci se proto zeptat, jak je to náročné na čas. Kdybych třeba měla svěřenou 1 osobu a s ní si povídala, luštila křížovky, četla ji, tak je možnost, že by šlo, docházet tam např. jen 1X týdně, nebo to vyžaduje mnohem více času, který bohužel nemůžu poskytnout? Tak moc ráda bych se stala dobrovolnicí. Prosím, napište mi podrobnější informace, co vše tato práce obnáší a jak bych musela docházet časově a co vše bych dělala?

Dobrý den, o dobrovolníky máme samozřejmě zájem. Myslím si, že o dobrovolnictví máte docela dobrou představu. Časově by to neměl být problém. Nejlépe bude, když se k nám přijdete podívat. Můžeme si říct, co od dobrovolnictví očekáváte a jakým způsobem funguje u nás v Domově. Kontaktujte prosím sociální oddělení.

 

Dary - knihy

Bohužel prostory pro knihovnu jsou omezené a v součastné době je kapacita knihovny DpsEP plně naplněna, proto je přijímání knih pozastaveno.

Věcné dary z pozůstalostí jako je oblečení, knihy a podobně přijímá Občanské sdružení Diakonie Broumov.

 

2009, Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6; Tel.č. 224 317 329; E-mail: info@dsepurkynove.cz; IČ 7087 5316
webdesign a správa webu Jaroslav Štěpánek