Domov pro seniory Oddělení se zvláštním režimem Odlehčovací služba

 

Domov pro seniory

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

Domov pro seniory Elišky Purkyňové poskytuje kvalitní a individuálně zaměřené sociální služby seniorům, kteří mají zejména z důvodu věku sníženou soběstačnost a nezbytně potřebují pravidelnou podporu jiné osoby. Domov dbá na udržování přirozených vazeb, respektuje svébytný charakter každého člověka a jeho důstojnost.


V našem Domově podporujeme seniory v tom, aby vedli příjemný a podle jejich přání a možností i aktivní život, který již nemohou trávit ve svém domácím prostředí. Zajišťujeme služby jak základní - ubytování, strava, úklid, praní prádla, pečovatelská a ošetřovatelská služba, tak doplňkové – nákupy, kadeřnictví, pedikúra a další. Poskytujeme obyvatelům potřebnou lékařskou péči, do obou objektů dochází lékař, ke kterému se mohou zaregistrovat.


Snažíme se, aby místo, kde naši obyvatelé žijí, bylo vlídné, příjemné a co nejvíce se podobalo opravdovému domovu. Nabízíme mnoho skupinových i individuálních aktivit v Domově i mimo něj, do kterých mají všichni obyvatelé možnost se zapojit. Jedná se např. o koncerty, vystoupení, taneční hodiny, reminiscenční terapii, výtvarné činnosti, keramiku, canisterapii, muzikoterapii, promítání filmů, předčítání atd. Konají se zde také větší společenské akce (Masopust, zahradní slavnosti, opékání buřtů ap.).


Ve dvou objektech Domova pro seniory jsou jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje. V objektu ve Cvičebné jsou i čtyřlůžkové pokoje pro zvýšenou péči. Nastupuje se na dvoulůžkové pokoje, a poté je možnost podat žádost na jednolůžkový pokoj v rámci interního pořadníku. V objektu Cvičebná jsou toalety a koupelny společné pro dva pokoje, v Thákurově ulici jsou toalety součástí pokoje společné koupelny na chodbách.


V obou objektech je kadeřnictví, knihovna, společenská místnost s klavírem. Ve Cvičebné ulici je bufet, který je otevřený každý všední den. Domov vydává svůj časopis "U nás doma". U obou objektů jsou zahrádky. Bezbariérovost je zajištěna plošinami, výtahy a nájezdy.