Domov pro seniory Oddělení se zvláštním režimem Odlehčovací služba

 

Domov pro seniory

INFORMACE PRO ŽADATELE O POBYT V DOMOVĚ

 

 

Žádosti o pobytovou službu

Žádosti o pobytovou službu v Domově se podávají v oddělení Žádosti v objektu Eliška,

Cvičebná 2447/9, Praha 6 - Břevnov

 

V oddělení Žádosti získáte informace, zda je pro vás služba vhodná, a pokyny k dalšímu postupu. Zde vám také poskytneme informace o stavu vašich již podaných žádostí.

 

Využijte návštěvních hodin k návštěvě oddělení žádostí.

 

Středa 13.00-16.00

 

Alena Pakostová, e-mail: zadosti@dsepurkynove.czmobil: 733 536 548

la@dsepurkynove.cz,

 

 

Komu nemůžeme nabídnout služby - situace, na které nejsme vybaveni:

 

- stav klienta, jehož základní životní funkce jsou ohroženy a tedy svou povahou vyžadují neustálou přítomnost zdravotnického a lékařského personálu;

- infekční a parazitární choroby všeho druhu;

- psychické poruchy, při nichž může klient ohrozit sebe i druhé, resp. jeho chování znemožňuje klidné soužití kolektivu (psychiatrickí choroby, Alzheimerovská demence)

- chronický alkoholismus a jiné závažné toxikomanie.

Pro tyto osoby jsou určené domovy se zvláštním režimem případně další specializované služby

 

 

 

  • Základní postup podávání žádosti

Formulář žádosti  o umístění do našeho zařízení obdržíte v úředním dni přímo v oddělení Žádosti. Další možnost je řešit žádost v elektronické podobě.  Formulář Žádosti o pobytovou službu ke stažení níže.  Formulář je možné vyplnit v elektronické podobě, až poté jej vytisknout a podepsaný poslat poštou nebo naskenovat. V žádném případě však nemůžeme přijímat a zařazovat do evidence žádosti nepodepsané .

 

Formulář Žádosti o pobytovou službu KE STAŽENÍ ZDE

 

 

Pokud si žadatel dává žádost do budoucna (pro jistotu), nemusí podnikat žádné další kroky, stačí jen samotná vyplněná žádost.


Pokud má žadatel zájem o řešení situace v co nejkratší možné době, je třeba vyplnit a poslat spolu s vyplněnou žádostí Dotazníkové šetření -  vyplní rodina či sociální pracovník a Vyjádření lékaře - vyplní ošetřující lékař.


Přílohy

 

Dotazníkové šetření – KE STAŽENÍ ZDE

 

Vyjádření lékaře – KE STAŽENÍ ZDE

 

 

 O možnosti žadatelova nástupu do Domova pro seniory Elišky Purkyňové rozhoduje Schvalovací komise složená z několika odborníků z řad personálu Domova a externích odborných poradců.


Vnitřní pravidla a rozhodující kritéria pro postup při přijímání nových klientů do pobytové služby Domova jsou dána metodickým postupem jednání Schvalovací komise a vycházejí z příkazů a pravidel našeho zřizovatele.


 Rozhodujícími kritérii jsou zejména stupeň závislosti na pomoci druhé osoby, vyjádřený přiznáním příspěvku na péči, dále věk žadatele, zdravotní stav a samozřejmě i sociální a rodinné poměry žadatele.

 

 

 

 

Vzhledem k vysokému počtu podaných žádostí musíme upozornit žadatele a jejich blízké příbuzné, že z kapacitních důvodů nejsme schopni ihned vyhovět všem žadatelům.

 

 

2009, Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6; Tel.č. 224 317 329; E-mail: in