Domov pro seniory Oddělení se zvláštním režimem Odlehčovací služba

 

Domov pro seniory

ZÁKLADNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ OBYVATELŮM DOMOVA

 

Ubytování

V našem Domově nabízíme ubytování ve dvoulůžkových a jednolůžkových pokojích vybavených základním nábytkem, přípojkou na kabelovou televizi a telefon. V objektu Cvičebná je i několik čtyřlůžkových pokojů se zvýšenou péčí. Vzhledem k velkému zájmu o jednolůžkové pokoje není ubytování v nich nabízeno nově příchozím. Ubytování v jednolůžkových pokojích se řídí interním pořadníkem čekatelů z řad stávajících obyvatel. Nástup je proto možný pouze do dvoulůžkových nebo vícelůžkových pokojů. Z provozních důvodů není, bohužel, možné brát si s sebou do Domova domácí mazlíčky.

Pokoje jsou vymalovány příjemnými barvam. Domov je vybaven novým dřevěným nábytkem. Snažíme se, aby zařízení pokoje odpovídalo vkusu a zvyklostem obyvatel, kteří v něm bydlí. Vlastními obrázky, fotografiemi a dalšími drobnostmi si pak dotváří své prostředí každý sám.

Úklid pokojů a příslušenství je prováděn jedenkrát denně, v případě potřeby samozřejmě častěji tak, aby nebylo narušováno soukromí obyvatel. Před svátečními dny se provádí velký úklid.

 

Stravování

Normální a dietní stravování (včetně diabetické stravy) připravuje kvalifikovaný a odborný personál. Dietní strava je určována ošetřujícím lékařem. Jídelníček je sestavován tak, aby odpovídal zdravé výživě. Nemalý zřetel je brán na požadavky klientů tak, aby strava odpovídala domácí kuchyni. Při pravidelných schůzkách s paní ředitelkou se mluví o stravě, obyvatelé mohou projevit svá přání a sdělit své poznatky a připomínky. Samozřejmostí je pitný režim a ohřev jídla v případě pozdního příchodu.

 

Sociální oddělení

Sociální oddělení zajišťuje jednání se zájemcem a žadatelem o službu, nástupy nových obyvatel a dále pak veškerou sociální agendu, která s pobytem v Domově souvisí.

 

Oddělení aktivizace

Obyvatelé se mohou dle svých přání zapojit do aktivizačních programů (výtvarná činnost, společenské hry, muzikoterapie, malování, keramika ap.). Aktivizační oddělení vedle skupinových aktivit, koncertů, besed a výletů zajišťuje také individuální terapii obyvatel, kteří se již nemohou či nechtějí skupinových aktivit zúčastnit.

 

Ošetřovatelská služba

Lékařská péče je zajišťována externě spolupracujícím praktickým lékařem, který ordinuje v Domově 2x týdně. Ošetřovatelskou péči zajišťují v nepřetržitém provozu zdravotničtí pracovníci. Např. aplikují injekce, připravují léky, a dle potřeby přivolají pohotovostní lékařskou službu.
Odborní lékaři: diabetolog, ortoped, psychiatr, neurolog aj. docházejí dle potřeby jednotlivých obyvatel. Zubní ordinace je umístěna v objektu Thákurova.

 

Přímá obslužná péče

Přímou obslužnou péči zajišťují pracovníci sociální služby tak, aby uspokojili všechny potřeby obyvatel pomáhají při osobní hygieně, převlékání, provádějí základní rehabilitaci a zajišťují úpravu lůžka, roznášejí stravu, případně pomáhají obyvatelům při jídle.

 

Rehabilitace

Skupinové rehabilitační cvičení probíhá třikrát v týdnu ve všední dny. Zároveň se naše rehabilitační pracovnice starají základní rehabilitaci individuální. S každým obyvatelem se cvičí podle jeho momentální potřeby a samozřejmě podle možností. Cílená rehabilitace je pouze na doporučení lékaře.

 

Prádelna

Prádlo obyvatel je v rámci základních služeb práno v prádelně Domova.

 

2009, Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6; Tel.č. 224 317 329; E-mail: info@dsepurkynove.cz; IČ 7087 5316
webdesign a správa webu Jaroslav Štěpánek