Domov pro seniory Oddělení se zvláštním režimem Odlehčovací služba

 

 

 

Naši sponzoři

 

 

 

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

 

Domov poskytuje veškeré služby v souladu s platným zákonem o sociálních službách a v souladu se stanovenými standardy kvality sociálních služeb.

 

Domov disponuje a řídí se vnitřní metodikou, která obsahuje soupis pravidel, předpisů a formulářů určujících praktické postupy v různých situacích vznikajících při poskytování služeb.

 

Základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, k uživatelům služby i k jejich příbuzným, ke spolupracovníkům, k zaměstnavateli i k veřejnosti stanovuje ETICKÝ KODEX. Byl vytvořen nejen jako soubor norem a pravidel, která jsou dodržována při poskytovaní služeb, ale také jako soubor hodnot, které podmiňují naplňování Standardů kvality v našich sociálních službách.

 

Standardy 1-15 ke stažení ZDE