Domov pro seniory Oddělení se zvláštním režimem Odlehčovací služba

Naši sponzoři

 

 

 

 

DÁRCOVSTVÍ

 

Poděkování

Domov pro seniory Elišky Purkyňové děkuje firmám a osobám, které mu poskytují sponzorské dary finanční i věcné.

 

Děkujeme všem našim sponzorům a dárcům, kteří přispěli na rozvoj naší činnosti, na kvalitu našich služeb a zlepšení podmínek, ve kterých pracujeme.

 

Zároveň vřele děkujeme všem dobrovolníkům, kteří věnují svůj volný čas našim seniorům. Jsou pro nás velkou podporou a povzbuzením, přinášejí do naší práce spoustu nové energie, podnětů a nápadů.

 

Děkujeme jménem všech našich obyvatel a pracovníků.

 

Domovu můžete pomoci dary i vy

Cílem vedení Domova pro seniory Elišky Purkyňové je nejen hmotně zabezpečit příjemný a spokojený pobyt klientů, ale důraz je kladen i na kulturní vyžití. Naše snaha je však limitována přidělenými finančními prostředky a rozpočtovým plánem, což je důvodem proč vedení Domova seniorů Elišky Purkyňové usiluje o rozvoj sponzoringu a to jak ve finanční, tak i v materiální, službové a kulturní oblasti.

 

Vzhledem k charakteru Domova, který je sociálně zdravotní službou ve smyslu dále citovaného zákona, se na veškeré sponzorské dary poskytnuté našemu zařízení plně vztahuje zákon o dani z přijmu v platném znění (zákon č. 586/1992 Sb.) o odečtení hodnoty daru ze základu daně dárce sponzora. Tato možnost existuje i u darů v materiální formě či u daru, který je poskytnut formou služby.

 

Vedení Domova děkuje všem, kteří se rozhodnou podpořit finančním nebo materiálním darem, popřípadě službou pro klienty náš Domov pro seniory Elišky Purkyňové.

Veškeré dary budou účelně a hospodárně využity ve prospěch našich klientů k zajištění jejich důstojného a plnohodnotného života.

 

Finanční dary

Poskytnutí finančního daru, prosíme, konzultujte v kanceláři ředitelky Domova.

Číslo účtu pro přijímání darů je 2001300039/6000

Dary lze poskytnout pouze na základě Darovací smlouvy.

 

Řada našich obyvatel slaví u nás v Domově narozeniny, často i významná životní jubilea. Snažíme se jim oslavy připravovat důstojně a vesele, rádi bychom je obdarovali i malou pozorností. Naše finanční situace nám to ale bohužel neumožňuje, proto se obracíme na přátele Domova a veřejnost s prosbou o finanční dary k tomuto účelu určené. Pokud byste se tedy rozhodli Domov touto formou podpořit, kontaktujte, prosím, kancelář paní ředitelky. Předem děkujeme.

 

Hmotné dary

Přijímáme:

Výtvarné potřeby: korálky, barevné papíry, barvy Hobby různých druhů, dřevěné nebo skleněné rámečky na obrázky

Ostatní: DVD s filmy, přijímání knih je pozastaveno.

Věcné dary z pozůstalostí jako je oblečení, knihy a podobně přijímá Občanské sdružení Diakonie Broumov.

 

Poskytnutí dalších hmotných darů prosím konzultujte se sociálním oddělením.

 

2009, Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6; Tel.č. 224 317 329; E-mail: info@dsepurkynove.cz; IČ 7087 5316
webdesign a správa webu Jaroslav Štěpánek