Domov pro seniory Oddělení se zvláštním režimem Odlehčovací služba

Naši sponzoři

 

 

NAŠI DÁRCI A SPONZOŘI

 

V roce 2014 nás podpořili:

 

Hlavní město Praha

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Nadace Charty 77

 

 

 

Magistrát hlavního
města Prahy

Ministerstvo práce
a sociálních věcí

Nadace Charty 77

 

 

 

         
 


Individuálně přispěli Ing. Jan Hynek, Občanské sdružení rodičů při ZŠ Fr. Plamínkové,
Ing. Michal Černý, Hedvika Hallmann - Švédová, Ing. Josef Šťastný, Ing. Jan Prušák

Vánoční dárky nám poskytla paní Jolana Peterská

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Finanční a věcné dary nám v minulosti poskytly následující společnosti a osoby:

 

Hlavní město Praha

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Výbor Sdružení partnerek diplomatů v Praze

CVUT Fakulta stavební

Nadace KOmerční banky Jistota

Magistrát hlavního
města Prahy

Ministerstvo práce
a sociálních věcí

Sdružení partnerek diplomatů v Praze

ČVUT v Praze - Fakulta stavební

Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota

 

Stillking

TNT Express

Lagermax

MK Market

Versum s.r.o.

Firma Stillking films, s.r.o.

Firma TNT express

Lagermax spedice a logistika s.r.o.

Semileas - CZ a.s. + MK Market s.r.o.

Firma Versum s.r.o.

 

HD servis - úklidové služby s.r.o.

Vitana a.s.

Paní Alena Dakičová

Paní Edita Kolárová

Paní Marie Němcová

Paní Jana Trnková

Paní Jolana Peterská, Ing. Věra Bártová a paní Marcela Doskočilová (věnují nám každoročně vánoční dárky pro obyvatele).

 

 

 

2009, Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6; Tel.č. 224 317 329; E-mail: info@dsepurkynove.cz; IČ 7087 5316
webdesign a správa webu Jaroslav Štěpánek