Domov pro seniory Oddělení se zvláštním režimem Odlehčovací služba

 

Domov pro seniory

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY POSKYTOVANÉ OBYVATELŮM DOMOVA

 

Knihovna
Evidenci a výpůjčky knih, časopisů a novin vede aktivizační oddělení. Knihovny jsou umístěny v přízemí každého objektu. Pokud si obyvatelé nemohou do přízemí dojít sami ze zdravotních důvodů, personál jim knihy donese na pokoj.

 

Nákupy
Jednou za 14 dní zajišťuje personál Domova pro seniory drobné nákupy pro klienty.

 

Duchovní služby
Duchovní péče je zajišťována na přání obyvatel. Pořádají se společné bohoslužby, na přání se dostaví duchovní za obyvatelem na pokoji.

 

Kadeřnictví, holičství, pedikúra
Jedná se o služby doplňkové, které si obyvatel hradí sám. Kadeřnictví a holičství lze navštívit každý všední den na základně předchozího objednání, paní kadeřnice dochází i na pokoj. Pedikérka dochází, dle objednání na pokoje obyvatel, nebo poskytuje služby v místnosti k tomu určené v objektu Domova.

 

 

 

2009, Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6; Tel.č. 224 317 329; E-mail: info@dsepurkynove.cz; IČ 7087 5316
webdesign a správa webu Jaroslav Štěpánek